Reisadvies – Huisartsenpraktijk De Grote Rivieren – Amsterdam
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk De Grote Rivieren
Maasstraat 167 1079BG
Amsterdam

Reisadvies

De huisartsenpraktijk maakt deel uit van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (L.C.R).Uw huisarts geeft reizigersadvies en vaccinaties. Daar wij op de hoogte zijn van uw specifieke medicatie en gezondheidsproblemen kunnen wij u adviseren en begeleiden.

Wij verzoeken u een vragenlijst in te vullen en deze in te leveren op de praktijk (bij de assistente). Neemt u uw oude vaccinatieboekje mee als u dit bezit.  Het is belangrijk dat u het reizigersadvies bijtijds aanvraagt. Verzoeken dienen 4 weken voor vertrek te worden ingediend.

Na het inzenden van het intakeformulier zal onze assistente zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om een afspraak met u te maken voor een consult Reizigersadvisering. Tijdens dit consult zult u een op maat gesneden reizigersadvies ontvangen en kunnen de benodigde vaccinaties gegeven worden. Wij schrijven alleen vaccinaties en/of medicatie uit na een consult reizigersadvisering.

Kosten

Uw ziektekostenverzekeraar zal het reizigersadvies meestal grotendeels vergoeden, mits u aanvullend bent verzekerd. Het tarief dat voor het reizigersadvies wordt gerekend is een standaard bedrag van  €40,- (vaccineren en advies, exclusief de vaccins). De kosten van de vaccins worden apart bij u in rekening gebracht.

Overige informatie Via de website van het Landelijk Coordinatiecentrum Reizigersadvisering www.lcr.nl  kunt u aanvullende informatie verkrijgen over vaccinaties en landen.


Gebruikers van geneesmiddelen die onder de opiumwet vallen kunnen deze niet zomaar meenemen naar het buitenland. Hiervoor is een verklaring nodig.

Een opiumwetsmiddel is een stof met een bepaalde werking op het menselijk bewustzijn. Deze middelen worden ook wel ‘verdovende middelen’, ‘narcotica’ of ‘drugs’ genoemd. Een groot aantal geneesmiddelen bevat zo’n opiumwetsmiddel. Opiumwetsmiddelen vallen onder de Opiumwet en zijn verdeeld in twee lijsten. Op lijst I van de Opiumwet staan de zogenoemde ‘hard drugs’, zoals heroïne, maar ook zware pijnstillers en het geneesmiddel Ritalin. Op lijst II staan de zogenaamde ‘soft drugs’, zoals hennepproducten en slaap- en kalmeringsmiddelen.Voor de complete lijsten I en II ga naar de website: www.hetcak.nl

Er bestaan twee verschillende verklaringen:

Let op, de verklaringen moeten gecontroleerd worden door het CAK. Wanneer u buiten het Schengengebied reist, dient het ook gelegaliseerd te worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Klik hier voor de brochure over de regeling van medicijnen op reis

Schengenlanden

De Schengenlanden zijn België, Malta, Denemarken, Nederland, Duitsland, Noorwegen, Estland, Oostenrijk, Finland, Polen, Frankrijk, Portugal, Griekenland, Slovenië, Hongarije, Slowakije, Italië, Spanje, Letland, Tsjechië, Liechtenstein, IJsland, Litouwen, Zweden, Luxemburg en Zwitserland

In veel landen is het bezitten en gebruiken van opiumwetsmiddelen streng verboden. Om geneesmiddelen die een opiumwetsmiddel bevatten legaal mee op reis te nemen is een verklaring nodig.Waarschuwing: reizen naar het buitenland zonder verklaring voor een geneesmiddel dat onder de Opiumwet valt is strafbaar.
Meer weten over Schengenverklaring? Klik hier voor de brochure.Op de website www.hetcak.nl staat alle informatie over reizen met medicijnen.
Ook kunt u bellen naar: 0800 – 2108

Bron: HetCAK.nl

Travel advice
Are you going to travel? Are you in need of vaccinations or any advice concerning the prevention of diseases during your travels? We provide traveller’s advice and apply vaccinations at our practice. Doctor Haeck is a qualified travel medic and follows the guidelines of the LCR (Landelijke Coordinatiecentrum Reizigersadvisering). We are aware of your specific medication and health problems, so we can give you good advise.

We ask you to fill in a questionnaire and bring or mail it to the practice. Take your old vaccination booklet with you if you have it. It is important that you request your travelers advice early enough so there is time to find out what you need and some vaccinations should be given a few weeks before departure. Therefor we only accept requests submitted 4 weeks before departure.

After submitting the intake form, our assistant will contact you as soon as possible to make an appointment for a travel advice consultation. During this consultation you will receive tailor-made travel advice and the necessary vaccinations can be given. We only issue vaccinations and/or medication after a traveler advice consultation.

Cost
Your health insurer will usually largely reimburse the traveler’s advice, provided you have additional insurance. The rate charged for the traveler advice is a standard amount of €40 (vaccination and advice, excluding the vaccines). The costs of the vaccines will be charged to you separately.

Other information
You can obtain additional information about vaccinations and countries via the website of the National Coordinating Center for Travel Advice www.lcr.nl.

Beware that certain medication falling under the Opium Act cannot simply be taken abroad. A statement is required for this.